Πρόγραμμα Στάσης

Π5 ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ
Πάτρα (Χρόνος από αφετηρία: 01:25)
Ώρα Κάθε μέρα
13 13:30
14
15 15:30
16
17
18 18:30
19 19:30
20
21 21:30
22 22:30