Πρόγραμμα Στάσης

Π5 ΑΙΓΙΟ - ΠΑΤΡΑ
Αίγιο (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
9 09:25
10
11
12
13
14 14:25
15
16
17 17:10