Πρόγραμμα Στάσης

Π5 ΑΙΓΙΟ - ΠΑΤΡΑ
Πάτρα (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Κάθε μέρα
10 10:10
11
12
13
14
15 15:10
16
17 17:55