Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
14η Παπάγου - Μακεδονίας (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
9 09:05
10 10:05
11 11:05
12 12:05
13 13:05