Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Κλειούς (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
9 09:12
10 10:12
11 11:12
12 12:12
13 13:12