Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Μετρό Χολαργού (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
9 09:15
10 10:15
11 11:15
12 12:15
13 13:15