Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Πλ. Φανερωμένης (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
9 09:17
10 10:17
11 11:17
12 12:17
13 13:17