Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Κατσιμπίρη (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
9 09:18
10 10:18
11 11:18
12 12:18
13 13:18