Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Σαρανταπόρου (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
9 09:22
10 10:22
11 11:22
12 12:22
13 13:22