Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
8η Παπάγου (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
9 09:25
10 10:25
11 11:25
12 12:25
13 13:25