Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Καρναβία (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
9 09:29
10 10:29
11 11:29
12 12:29
13 13:29