Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
16η ΠΑΠΑΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή