Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
7η Παπάγου (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή