Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή