Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΚΟΙΜ.ΠΑΠΑΓΟΥ-ΠΥΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:12