Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή