Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή