Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛ. Κ.ΠΑΛΑΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή