Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή