Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
Πλ. Φανερωμένης (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή