Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
Κατσιμπίρη (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή