Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
5η Χολαργού (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή