Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
7η Παπάγου (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή