Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή