Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή