Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΚΟΙΜ.ΠΑΠΑΓΟΥ-ΠΥΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή