Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΙΝΔΟΥ/ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή