Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΙΝΔΟΥ/ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή