Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΠΛ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή
10 10:41
11 11:51