Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή
11 11:30