Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
5η ΠΑΠΑΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή
10 10:22
11 11:32