Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή
11 11:30