Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή
10 10:32
11 11:42