Πρόγραμμα Στάσης

ΠΧ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΚΟΙΜ.ΠΑΠΑΓΟΥ-ΠΥΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Τρίτη-Παρασκευή
10 10:27
11 11:37