Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Αγ. Θωμάς (Χρόνος από αφετηρία: 00:49)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:41 06:41
7 07:41 07:41
8
9 09:41 09:41
10
11 11:41 11:41
12
13 13:41 13:41
14
15 15:41 15:41
16 16:41
17 17:41 17:41
18
19 19:41 19:41
20
21 21:41 21:41
22 22:41 22:41