Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Αγ. Ανάργυροι (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
5 05:57 05:57
6 06:57 06:57
7
8 08:57 08:57
9
10 10:57 10:57
11
12 12:57 12:57
13
14 14:57 14:57
15 15:57
16 16:57 16:57
17
18 18:57 18:57
19
20 20:57 20:57
21 21:57 21:57