Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Αγ. Στέφανος (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:15 06:15
7 07:15 07:15
8
9 09:15 09:15
10
11 11:15 11:15
12
13 13:15 13:15
14
15 15:15 15:15
16 16:15
17 17:15 17:15
18
19 19:15 19:15
20
21 21:15 21:15
22 22:15 22:15