Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Αυλώνα (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:37 06:37
7 07:37 07:37
8
9 09:37 09:37
10
11 11:37 11:37
12
13 13:37 13:37
14
15 15:37 15:37
16 16:37
17 17:37 17:37
18
19 19:37 19:37
20
21 21:37 21:37
22 22:37 22:37