Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Αφίδναι (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:21 06:21
7 07:21 07:21
8
9 09:21 09:21
10
11 11:21 11:21
12
13 13:21 13:21
14
15 15:21 15:21
16 16:21
17 17:21 17:21
18
19 19:21 19:21
20
21 21:21 21:21
22 22:21 22:21