Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Δεκέλεια (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:09 06:09
7 07:09 07:09
8
9 09:09 09:09
10
11 11:09 11:09
12
13 13:09 13:09
14
15 15:09 15:09
16 16:09
17 17:09 17:09
18
19 19:09 19:09
20
21 21:09 21:09
22 22:09 22:09