Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Καλοχώρι-Παντείχι (Χρόνος από αφετηρία: 01:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:58 06:58
7 07:58 07:58
8
9 09:58 09:58
10
11 11:58 11:58
12
13 13:58 13:58
14
15 15:58 15:58
16 16:58
17 17:58 17:58
18
19 19:58 19:58
20
21 21:58 21:58
22 22:58 22:58