Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Οινόφυτα (Χρόνος από αφετηρία: 00:53)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:45 06:45
7 07:45 07:45
8
9 09:45 09:45
10
11 11:45 11:45
12
13 13:45 13:45
14
15 15:45 15:45
16 16:45
17 17:45 17:45
18
19 19:45 19:45
20
21 21:45 21:45
22 22:45 22:45