Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Σφενδάλη (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:30 06:30
7 07:30 07:30
8
9 09:30 09:30
10
11 11:30 11:30
12
13 13:30 13:30
14
15 15:30 15:30
16 16:30
17 17:30 17:30
18
19 19:30 19:30
20
21 21:30 21:30
22 22:30 22:30