Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Χαλκίδα (Χρόνος από αφετηρία: 01:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:10 07:10
8 08:10 08:10
9
10 10:10 10:10
11
12 12:10 12:10
13
14 14:10 14:10
15
16 16:10 16:10
17 17:10
18 18:10 18:10
19
20 20:10 20:10
21
22 22:10 22:10
23 23:10 23:10