Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Αθήνα - Χαλκίδα
Αγ. Γεώργιος (4ο χλμ Αθήνα-Χαλκίδα) (Χρόνος από αφετηρία: 01:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:54 06:54
7 07:54 07:54
8
9 09:54 09:54
10
11 11:54 11:54
12
13 13:54 13:54
14
15 15:54 15:54
16 16:54
17 17:54 17:54
18
19 19:54 19:54
20
21 21:54 21:54
22 22:54 22:54