Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Χαλκίδα - Αθήνα
Αγ. Ανάργυροι (Χρόνος από αφετηρία: 01:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:28 06:28
7 07:28 07:28
8 08:28
9 09:28 09:28
10
11 11:28 11:28
12
13 13:28 13:28
14
15 15:28 15:28
16
17 17:28 17:28
18 18:28
19 19:28 19:28
20
21 21:28 21:28
22
23 23:37 23:37