Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Χαλκίδα - Αθήνα
Αγ. Στέφανος (Χρόνος από αφετηρία: 00:56)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:11 06:11
7 07:11 07:11
8 08:11
9 09:11 09:11
10
11 11:11 11:11
12
13 13:11 13:11
14
15 15:11 15:11
16
17 17:11 17:11
18 18:11
19 19:11 19:11
20
21 21:11 21:11
22
23 23:20 23:20