Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Χαλκίδα - Αθήνα
Καλοχώρι-Παντείχι (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
5 05:27 05:27
6 06:27 06:27
7 07:27
8 08:27 08:27
9
10 10:27 10:27
11
12 12:27 12:27
13
14 14:27 14:27
15
16 16:27 16:27
17 17:27
18 18:27 18:27
19
20 20:27 20:27
21
22 22:36 22:36