Πρόγραμμα Στάσης

Π3 Χαλκίδα - Οινόη 23:27
Χαλκίδα (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα