Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΖΑΠΠΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
25 25:15
26 26:00 26:45
27 27:30
28 28:15
29 29:20