Πρόγραμμα Στάσης

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΖΑΠΠΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24H+00:30
25 24H+01:15
26 24H+02:00 24H+02:45
27 24H+03:30
28 24H+04:15
29 24H+05:20